Pop Up Breeding Box

PUBB maakt het makkelijk om op uw eigen bedrijf lammeren schoon en gezond groot te brengen en bokken af te mesten op het ideale aflevergewicht van 9kg.  ↓

De voordelen van de PUBB op een rijtje

Diervriendelijk

Flexibel

Schaalbaar

Efficiënt

Rendabel

Vergunningsvrij

Gezonde, goed gehuisveste en optimaal afgemeste, rijpe bokken leveren meerwaarde.

Bokken mesten is balans zoeken - PUBB

Bokken mesten is balans zoeken

Er is al jaren behoefte aan een systeem waarin op efficiënte wijze kan worden gezorgd voor de lammeren en bokken, een systeem waarin management en huisvesting specifiek zijn ingericht op lammerenzorg. Zodat deze dieren gezond kunnen opgroeien en tot meerwaarde kunnen zijn voor de geitenhouder. PUBB heeft hier de oplossing voor, de Pop Up Breeding Box.

Wanneer lammeren geboren worden is er een piek in de werkzaamheden op het geitenbedrijf. De geitenhouder moet zijn aandacht verdelen. Omdat de lammeren een weinig lucratieve bijtak van de melkgeitenhouderij vormen, zijn voorzieningen vaak niet optimaal. Denk aan de huisvesting en het klimaat. Dit kan leiden tot gezondheids- en welzijnsproblemen hierdoor is het vaak lastig calculeren en de afzet te regelen. Door het inzetten van PUBB kunt u vergunningsvrij, flexibel en snel schakelen en opschalen. Door de optimale huisvesting is de geitenhouden instaat toe te werken naar het ideale gewicht van 9 kg.

PUBB is verplaatsbaar met heftruck, shovel of verreiker

De PUBB is een tijdelijke huisvesting voor lammeren of bokjes en die heeft u niet altijd nodig.

Daarom is de PUBB eenvoudig te verplaatsten met de heftruck, een shovel of de verreiker. Er zit standaard een transportframe onder de Box.

Zo kunt u de Pop Up Breeding Box daar neerzetten wat u het beste uitkomt.

Het (ver)plaatsen van de PUBB kan vergunningsvrij.

PUBB - heftruck verplaatsbaar closeup
PUBB - verstelbaar uitzetraam binnenkant
PUBB - achteraanzicht uitzetraam closeup
PUBB - binnenkant dak ventilator gat
PUBB - kant-en-klaar achteraanzicht met uitzetraam

Uitzetraam aan de achterkant

Een goede en gezonde omgeving voor de bokken is belangrijk. 

Zo kan er aan de achterkant van de stal een uitzetraam worden opengezet – over de volle breedte.

Bovenop de PUBB zit een afzuiginstallatie om eventuele ophoping van ammoniak te voorkomen. 

Aan de voorkant van de stal zit een rooster in de vloer voor de aanvoer van verse lucht.

Gezonde goed gehuisveste en optimaal afgemeste rijpe bokken leveren meerwaarde - PUBB

Regel de afzet ruimschoots voor de eerste bokken afgemest worden

Nu we weten dat het ideale aflevergewicht bij de meeste slachterijen ca 9 kilogram is kunnen we ons daar op richten.

Bij dat gewicht geldt dat de hoeveelheid verbruikte melkpoeder nog in een goed evenwicht staat tot de groei.

De voederconversie stijgt sterk naarmate de dieren ouder worden. Zorg ervoor dat de bokken gezond, goed gehuisvest en rijp zijn.

Huisvesting is vaak het ondergeschoven kindje, maar oh zo belangrijk voor de groei. Gezond, op gewicht en rijp dat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om rendement te maken. Als dat niet het geval is, kun je de bokken slecht verkopen.

Een goed draaiend afmestbedrijf kan rijpe bokken van 9 kilogram leveren in ca. 3 à 4 weken.

Regel de afzet dus ruimschoots voor het de eerste bokken afgemest worden. Bespreek het aantal geschatte bokjes te leveren en de prijzen voor de afzet.

De bokjes groeien in de top wel 250 á 300 gram per dag. Daardoor wordt het ideale gewicht (9 kilogram) vaak sneller bereikt dan verwacht. 

Vooraanzicht van de Pop Up Breeding Box (zonder beplating)

Zijaanzicht van de Pop Up Breeding Box (zonder beplating)

Composietvloer aan de voorkant van de Pop Up Breeding Box

De stalvloer van de Pop Up Breeding Box 

De PUBB kan eenvoudig verplaatst worden met heftruck, shovel of verreiker.

Achteraanzicht van de PUBB met uitzetbaar raam voor ventilatie.

 

Diervriendelijk

In een lammerenstal is het streven een zo optimaal mogelijk klimaat te creëren voor de lammeren waarbij ze zich behaaglijk voelen.

Hoe beter de lammeren groeien in de opfokafdeling, hoe makkelijker ze later een hogere melkgift kunnen produceren. En dat is met bokjes ook zo. Hoe beter de bokjes worden afgemest, hoe beter het vlees.

Flexibel

Onze stal is overal op het erf te plaatsen. Als je deze een tijdje niet gebruikt, kan deze met een shovel of heftruck verplaatst worden. 

Schaalbaar

Onze stallen zijn te koppelen aan elkaar met een hygiënesluis als koppelstuk tussen de stallen zodat er bij elk koppel hygiënisch en efficiënt gewerkt kan worden. 

Achtergrond

“Als agrariër heb je geen afval, maar restproducten. Toch zag melkgeitenhouder Gerard Schroten dat geitenbokjes vaak als afval werden behandeld, niet door de melkgeitenhouders zelf maar door ketenpartners. Dat moest anders, vond hij. Daarom bedacht hij een innovatieve pop-up stal om de bokjes te houden voor bokkenvlees. “Mijn missie is dat er geen dieren meer als afval weggegooid worden.”

100.000 Bokjes

Momenteel is de situatie zo: bij de wet moeten jonge bokjes minstens zeven dagen gehouden worden op de boerderij. Binnen die zeven dagen mogen ze ook niet geconsumeerd worden. En daarna?

“Daarna gaan ze naar de slacht,” vertelt Gerard. “Je bent natuurlijk een melkproductiebedrijf, dus je wilt vooral ruimte maken voor je melkgeiten. Maar omdat bokjes geen melk geven, gaan er in Nederland per jaar 100.000 bokjes naar de slacht. En niet veel voor humane consumptie, maar onder andere voor de verwerking in hondenvoer.”

“Vaak moet je als geitenhouder ook nog geld toe geven om van de bokjes af te komen. Er zijn best veel goede initiatieven in Nederland als het gaat om de verwaarding van bokkenvlees maar het gaat nog niet optimaal.”

Pop-Up stal

Volgend jaar verandert de wet. Bokjes moeten dan drie weken gehouden worden in plaats van zeven dagen en 50% van de bokjes moeten gebruikt worden voor humane consumptie.

Gerard sorteert daar op voor met zijn ideeën: een pop-up stal waar de bokjes langer gehouden kunnen worden zodat de bokjes vervolgens verwerkt kunnen worden tot vlees. “Ik vroeg me af: hoe kan ik de bokjes goed afmesten voor humane consumptie en hoe zorg ik voor genoeg ruimte om ze langer te houden?” zegt Gerard.

“Momenteel hebben veel geitenhouders geen of nauwelijks ruimte om de bokken langer te houden. De pop-up stal kan zonder fundering en vergunning op het erf geplaatst worden. Het zijn modulaire units zodat je ze aan elkaar kunt schakelen. Ook zit er een hygiënesluis in. We noemen het de Pubb: Pop-Up Breeding Box. Met die naam zie ik internationaal ook kansen.”

Exclusief vlees

Daarnaast was er de vraag hoe het geitenvlees in Nederland aan de man gebracht kon worden. Gerard: “In Portugal en Spanje gaat bokkenvlees voor grof geld weg. Daar wordt het echt als delicatesse gezien. Dat wil ik ook hier in Nederland.”

“Via worstverwerker Dreug wil ik de worst op de markt brengen. En weer een andere partij test op dit moment recepturen voor andere snacks. Is het bijvoorbeeld lekker in kroketten of bitterballen? Wat is de beste smaak?”

“Ook hebben we contact met exclusieve restaurants om geitenvlees op de kaart te krijgen. Er zit namelijk minder vlees aan een bokje dan bijvoorbeeld aan een varken, dus dan moet het wat exclusiever aan de man gebracht worden. En alle bokjes wil je verwerken zodat ze niet meer gezien worden als afval.”

Achtergrond bij de PUBB
PUBB - kant-en-klaar schuin aanzicht afstand
Gezonde lammeren die optimale huisvesting hebben - PUBB

Validatie op de Zwarte Cross

Of de worstjes smaken? Daar hadden de bezoekers van de Zwarte Cross wel een mening over. “Gerry Hemink van Stichting Innofood en innovatiemakelaar bij TKI Agri & Food heeft me geholpen bij het bokkenvleesidee. Zij vond mijn case geschikt voor het Food Forward track van de Rabobank, met de finale op de Zwarte Cross. Daar konden mensen vijf verschillende soorten worst van bokkenvlees proeven. Vervolgens konden ze met gekleurde pinnetjes aangeven of ze het lekker, neutraal of niet lekker vonden. Vrijwel alle pinnetjes lagen in het bakje voor ‘lekker’! Dat was een mooie eerste validatie.”

Samenwerken met andere sectoren

“En de validatie en ontwikkeling van de Pubb? Ik heb de samenwerking gezocht met Kamphuis Konstruktie en ColPro. Wij maken als samenwerkingspartners de Pubb.”

“Ik wilde dat namelijk niet zelf doen, want ik heb het al te druk met de geiten. Het is supermooi om met andere innovatieve ondernemers uit andere sectoren samen te werken.”

Gerard had deze ideeën al jaren op de plank liggen en ergens moest het samenkomen. Met de nieuwe wetgeving op komst is nu het ultieme moment om hiermee verder te gaan!

Een eerste demo werd getoond op het Geitenevent in Zwolle op zaterdag 10 september 2022.

Pop Up Breeding Box

Lutkeberg 59
7678AJ Geesteren (ov)

0546 - 631273
info@pubb.nl

PUBB is een samenwerkingsverband van Kamphuis Konstruktie, Colpro & Maatschap Schroten